contacticon​  Ring til os p​å 97 44 63 00

dankort  mastercard  visa

Miljø​

Genfa er en miljøvirksomhed, der værner om naturens sårbare balance gennem genvinding på et professionelt grundlag.

Det er miljømæssigt helt afgørende for samfundet, at nye produkter i så stort omfang som muligt fremstilles ud fra genvindingsindustriens "råvarer" frem for at benytte de primære råstoffer, der fremkommer ved minedrift, skovhugst, etc.:​​

  • Genvindingsprocessen sparer på jordens knappe råstoffer
  • Genvindingsprocessen kræver langt mindre energi
  • Genvindingsprocessen reducerer mængden af miljøskadelige restprodukter væsentligt i forhold til fremstilling ud fra primære råstoffer
  • Genvinding reducerer behovet for lossepladser, forbrænding etc.​

Besøg også vores andre sider​

​Genfa I/S - Geddalvej 47 A - 7830 Vinderup - Tlf.: 97 44 63 00 - E-mail: genfa@genfa.dk - CVR: 28878176